tt

กิจกรรมที่พ่อ แม่ ควรทำเพื่อเพิ่มพัฒนาการของเด็กให้ดียิ่งขึ้น

babala

สมาชิกโดดเด่น
สมัครเมื่อ
16 กันยายน 2020
ข้อความโพสต์
126
people26082021.jpg

เด็กในช่วงปฐมวัยหรือช่วงขวบปีแรก ๆ จัดว่าเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาที่สำคัญที่สุด ซึ่งช่วงวัยนี้เด็กจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วทั้งทางสมอง การใช้ภาษา ทักษะทางสังคม ทางอารมณ์ และการเคลื่อนไหว เป็นช่วงวัยของการสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตและการเรียนรู้ต่อไปในชีวิต ดังนั้นการเพิ่มพัฒนาการเด็กในช่วงวัยนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่พ่อ แม่ ผู้ปกครองจะต้องใส่ใจและคอยหากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเอามาใช้กับลูก โดยกิจกรรมที่ว่านั้นมีดังนี้

กิจกรรมที่ควรทำเพื่อเพิ่มพัฒนาการเด็กให้ดีขึ้น

1. กิจกรรมการ การอ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง เป็นการสร้างจินตนาการ การฝึกทักษะด้านภาษา การฝึกการมองภาพและการรู้จักสิ่งต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่กับลูกน้อยด้วย

2. กิจกรรมวาดภาพ การระบายสี เป็นการฝึกจินตนาการได้ดี

3. กิจกรรมการเล่นของเล่น เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกน้อยได้พัฒนากล้ามเนื้ออย่างเต็มที่ และนอกจากนี้ยังได้พัฒนาศักยภาพทางสังคม จากการได้พบกับเพื่อนใหม่ ๆ ในวัยเดียวกัน และวัยที่ต่างกัน

4. กิจกรรมจินตนาการและการระบายสีบนภาพเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างจินตนาการได้ดีที่สุดกิจกรรมหนึ่ง และยังช่วยฝึกความเข้าใจในสีต่าง ๆ และพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อต่าง ๆ

5. กิจกรรม การฟังเพลงและการเล่นในสนามเด็กเล่น การให้เด็กเล็กได้ฟังเพลงที่มีคุณภาพเช่น เพลงคลาสสิค จากความเชื่อที่ว่าจะสามารถช่วยพัฒนาสมองและจินตนาการได้เป็นอย่างดี

6. กิจกรรมการร้องเพลงการเล่นคอมพิวเตอร์ ดูจะเป็นกิจกรรมที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็ก มีกังวล เนื่องจากเห็นว่า อาจจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้สร้างทักษะหรือพัฒนาการให้เด็กน้อยได้มากเท่าที่ควร แต่คงจะเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในโลกแห่งสาระสนเทศในปัจจุบัน พ่อแม่ต้องการให้ลูกได้มีโอกาสเริ่มสัมผัสกับคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่งมีโปรแกรม ต่าง ๆ คอยตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ได้เป็นอย่างดี

7. กิจกรรมการเล่นดนตรี ดนตรี นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญมากของการพัฒนาลูกน้อยคล้ายกับการวาดภาพ การเล่นดนตรีช่วยสร้างทักษะในการ ฟังเสียงของเด็ก การฝึกทักษะของกล้ามเนื้อนิ้มมือ และแขน

8. กิจกรรมการเล่นลูก สำหรับเด็กนั้นลูกบอลเป็นเครื่องเล่นที่สามารถสร้างจินตนาการและพัฒนาลักษณะต่าง ๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเพียงการใช้มือกลิ้งบอล หรือการเตะบอลไปมา การโยนลูกบอลบนอากาศและรับ ไปจนถึงการกลิ้งตัวบนลูกบอลในลักษณะต่าง ๆ ลูกบอลอาจจะถือได้ว่า เป็นเครื่องเล่นพื้นฐานที่สุด

9. กิจกรรมการปีนป่าย ไม่ว่าจะเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิง คงชอบที่จะปีนป่ายไปตามสิ่งกีดขวางต่าง ๆ เพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ที่ท้าทายให้สำรวจการปีนป่าย เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อหลัก ๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อแขนขาและยังช่วยฝึกทักษะการสร้างสมดุลของร่างกายอีกด้วย

พัฒนาการเด็กจะแสดงถึงความสามารถตามวัยของเด็ก ซึ่งเด็กแต่ละคนอาจมี พัฒนาการเร็ว – ช้า แตกต่างกัน ถ้าถึงอายุที่ควรทำได้แล้วเด็กทำไม่ได้ ควรให้โอกาสฝึกก่อน ใน 1 เดือน ถ้าไม่มีความก้าวหน้า ควรปรึกษาแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับเด็กค่ะ

#พัฒนาการเด็ก
 
ด้านบน Bottom