tt

การเตรียมตัวส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ก่อน และหลัง

babala

สมาชิกโดดเด่น
สมัครเมื่อ
16 กันยายน 2020
ข้อความโพสต์
126
doctor20082021.jpg

การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ เพื่อตรวจเยื่อบุลำไส้ใหญ่ โดยใช้กล้องขนาดเล็กที่พับงอได้ กล้องมีขนาดความยาวประมาณ 180 เซนติเมตร ใส่ผ่านทางทวารหนักเข้าไปในลำไส้ใหญ่ เพื่อตรวจหาความผิดปกติของเยื่อบุผนังลำไส้ด้านใน ตั้งแต่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายบริเวณทวารหนักไปจนถึงลำไส้ใหญ่ส่วนต้น หรือส่วนต่อของลำไส้ใหญ่กับลำไส้เล็ก ซึ่งแพทย์นอกจากใช้กล้องส่องทำการตรวจได้แล้ว ยังสามารถตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจทางพยาธิวิทยา หรือตัดเอาติ่งเนื้อที่มีขนาดไม่ใหญ่มากออกมาได้โดยผ่านกล้องส่องนี้ ซึ่งในการเตรียมตัว ก่อน และหลังตรวจนั้นควรปฏิบัติดังนี้

การเตรียมตัวก่อน และหลังส่องกล้องลำไส้ใหญ่

1.ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มใด ๆ ทั้งสิ้นภายใน 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการส่องกล้อง

2.พยาบาลจะให้จิบยาระบายเป็นระยะ ๆ ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อทำความสะอาดลำไส้ใหญ่ก่อนรับการตรวจ

3.ก่อนตรวจแพทย์จะให้ยาเพื่อช่วยให้หลับหรือให้รู้สึกผ่อนคลาย ดังนั้นระหว่างการส่องตรวจผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บปวด ผู้ป่วยอาจรู้สึกปวดมวนท้องหรือท้องอืดได้ ซึ่งเป็นอาการปกติเนื่องจากมีอากาศไหลผ่านเข้าไปทางทวารหนักในระหว่างการสอดกล้อง

4.หากพบความผิดปกติในลำไส้ใหญ่หรือทวารหนัก แพทย์จะทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ตรวจวัดระยะอาการและแสดงตำแหน่งของเซลล์มะเร็งและการแพร่กระจาย เพื่อวางแผนกำหนดวิธีการรักษาในลำดับถัดไป

5.หลังการตรวจ ผู้ป่วยต้องนอนพักฟื้นเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดอย่างน้อย 2 ชั่วโมงและรับประทานอาหารได้ตามปกติ

* การเตรียมตัวก่อนตรวจในแต่ละบุคคลอาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียดเพื่อให้การตรวจและวินิจฉัยสมบูรณ์และเหมาะสม

ถึงแม้ว่าในการตรวจโดยส่องกล้องลําไส้ใหญ่จะเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยสูง แต่ก็อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น มีบาดแผลที่อาจเกิดขึ้นที่บริเวณผนังลำไส้ใหญ่ , ภาวะเลือดออกภายในลำไส้ในกรณีที่ตัดก้อนเนื้อไปตรวจ ซึ่งหากมีภาวะนี้เกิดขึ้นแพทย์จะทำการให้เลือดกับผู้ป่วย หรือนำกล้องออกมาจากลำไส้ก่อนเพื่อรอให้เลือดหยุดแล้วจึงใส่กลับเข้าไปใหม่ , อาการท้องอืดท้องเฟ้อ หรือปวดมวนท้องเล็กน้อยหลังรับการส่องกล้อง ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายไปภายใน 24 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นค่ะ

#ส่องกล้องลำไส้ใหญ่
 
ด้านบน Bottom