1. มดตะนอยน้อย

  มดตะนอยน้อย สมาชิกโดดเด่น

  “เสริมหน้าอก” ไซส์ไหนให้พอดี และปลอดภัย

  หัวข้อกระทู้ ใน 'คุยเรื่องทั่วไป' เริ่มโพสต์โดย มดตะนอยน้อย, 5 พฤศจิกายน 2018.

  “เสริมหน้าอก” ไซส์ไหนให้พอดี และปลอดภัย

  [​IMG]

  สาวๆ หลายคนที่มีปัญหาคัพอกเล็ก มักจะมีคาถามสงสัยในใจว่า หากต้องการเสริมหน้าอกทั้งที ควรเสริมไซส์ไหนดี 300 ซีซี 400 ซีซี หรือ 450 ซีซี บางคนยิ่งมีหน้าอกน้อยก็ยิ่งต้องการเสริมขนาดใหญ่ๆ แต่แท้จริงแล้วตามหลักการแพทย์แล้ว ควรจะเสริมอย่างไร

  [​IMG]

  นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง และผู้อานวยการศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด ได้ให้คาแนะนาไว้ดังนี้

  “ตามหลักการแพทย์แล้ว การเสริมหน้าอก ควรจะเสริมให้พอดีกับสรีระร่างกายของเรานะครับ ซึ่งแพทย์จะต้องมีการวัดขนาดโครงสร้างหน้าอก และเนื้อหน้าอกอย่างละเอียด และช่วยแนะนาขนาดที่พอเหมาะกับแต่ละคนให้ครับ การใส่ขนาดใหญ่เกินไป อาจดูสวยในระยะแรก แต่ในระยะยาว หน้าอกมี
  โอกาสแข็งผิดรูปได้มีมากกว่า มีโอกาสคลาได้ขอบวัสดุ เป็นคลื่น ไม่เป็นธรรมชาติน้าหนักที่มากเกินไป ทาให้หน้าอกหย่อนยานได้ง่ายในอนาคต มีโอกาสแผลติดเชื้อและเป็นแผลเป็นได้มากกว่า เนื่องจากความตึงที่มากเกินไป

  [​IMG]

  ดังนั้น จึงไม่แนะนาให้กาหนดขนาดเองว่า ต้องการ 300 ซีซี, 350 ซีซี หรือ 400 ซีซี แต่สามารถบอกแพทย์ได้ว่า ต้องการขนาดประมาณ cup C, cup D หรือต้องการให้หน้าอกใหญ่ขึ้นประมาณ 2 cup เป็นต้น แล้วแพทย์จะทาการวัดประเมินทั้งปริมาณเนื้อหน้าอกเดิม ความกว้าง ความยาวของโครงสร้างหน้าอก ขนาดของฐานหน้าอก และความหนาของผิวหนังและชั้นไขมันให้ว่า ควรใส่ขนาดเท่าไหร่ เช่น คนที่มีโครงสร้างขนาดเล็ก ฐานหน้าอกแคบ และพอมีเนื้อหน้าอกอยู่บ้าง การเสริมเพียงแค่ 250 – 300 ซีซี ก็สามารถทาให้หน้าอกเพิ่มจาก cup A เป็น cup C ได้อย่างพอดี และเป็นธรรมชาติครับ”

  สุดท้าย คุณหมอ ได้ฝากถึงสาวๆ ที่ต้องการเสริมหน้าอกไว้ว่า “สิ่งสาคัญที่สุดในการทาศัลยกรรม คือ “ความปลอดภัย” โดย “ยิ่งทำน้อย ยิ่งปลอดภัย” เพราะการทาศัลยกรรมควรทาเฉพาะจุดที่มีปัญหาจริงๆ ทาให้น้อยที่สุด และตรงปัญหาที่สุด จึงจะได้รับผลดี และ “ยิ่งพอดี ยิ่งปลอดภัย” นั่นคือ อย่าต้องการทาอะไรที่ฝืนธรรมชาติมากๆ ควรทาให้พอดีกับโครงสร้างของแต่ละคน ประการสุดท้าย “ยิ่งเลือกเป็น ยิ่งปลอดภัย” คือ ควรรู้จักเลือก ได้แก่สถานพยาบาลที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย, เลือกแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์, วัสดุอุปกรณ์ที่ดี เช่น ซิลิโคน ได้รับมาตรฐาน อย. US FDA เป็นต้น รวมถึง อย่าหลงเชื่อตามคาโฆษณา รีวิวต่างๆ มากจนเกินไป”

  [​IMG]ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ เรื่องสั้น...เรื่องศัลย์ เขียนโดย นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง และผู้อานวยการศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด หนังสือที่รวมเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทาศัลยกรรม ทั้งจากประสบการณ์ตรง จากการผ่าตัด จากเรื่องเล่าของคนไข้และผู้คนรอบข้าง โดยถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้เข้าใจง่ายแก่ผู้อ่านได้เรียนรู้เรื่องศัลยกรรมผ่านหนังสือเล่มนี้

  นอกจากนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจาหน่ายหนังสือ จะนาไปใช้เพื่อการรักษาเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ การผ่าตัดให้กับผู้ด้อยโอกาส และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในถิ่นทุรกันดาร ในโครงการ “สวย...ด้วยใจ” กับโรงพยาบาลบางมด สาหรับผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือนายอินทร์ทุกสาขา

  “มั่นใจยิ่งกว่า ที่โรงพยาบาลบางมด”

  ปรึกษาปัญหาความงามเพิ่มเติมได้ที่
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2867-0606 ต่อ 1200 , 084-456-7777 , 063-770-0968 , 062-257-5499
  http://bangmodaesthetic.com/home
  Facebook : www.facebook.com/Bangmodaestheticcenter
  LINE ID : @bangmod
  Instagram : bangmodaesthetic
  YouTube : http://www.youtube.com/user/bangmodhos
  [​IMG]
   

แบ่งปันหน้านี้