tt

สรุปผลการค้นหา

 1. babala

  การป้องกันภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ คือ การที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะตามธรรมชาติ โดยอาจเต้นเร็ว หรือช้าเกินไป ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในหัวใจหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องหัวใจ ทำให้การสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร...
 2. babala

  อาการต้องสงสัยที่ควรได้รับการตรวจด้วยวิธีส่องกล้องลำไส้ใหญ่

  การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) คือ การตรวจหาความผิดปกติของภายในลำไส้ใหญ่ โดยการใช้กล้องขนาดเล็กประมาณนิ้วมือ มีความยืดหยุ่นสูง มีลักษณะคล้ายท่อสอดเข้าทางทวารหนักเข้าไปในลำไส้ตรง และตรวจสอบตลอดภายในลำไส้ใหญ่ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจเรียกว่า “Colonoscopy” หรือกล้องตรวจลำไส้ใหญ่จะมีเลนส์รับภาพ...
 3. babala

  วิธีรักษาข้อเข่าเสื่อมและการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคข้อเข่าเสื่อม

  โรคข้อเข่าอักเสบเป็นผลมาจากข้อเข่าเสื่อมเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงวัย ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่กระดูกอ่อนผิวข้อที่เป็นเหมือนเบาะรองรับน้ำหนักในข้อได้สูญเสียคุณสมบัติและเกิดการยุบตัวและมีความยืดหยุ่นน้อยลง ด้วยเหตุนี้ กระดูกข้อต่อจึงเกิดการเสียดสีกันขณะเคลื่อนไหวจนเกิดการสึกกร่อน ผิวข้อบางลง...
 4. babala

  อาการปวดท้องน้อยอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงการเป็นโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่คุณควรต้องระวัง

  การปวดท้องน้อย เป็นอาการที่พบบ่อยในผู้หญิงทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ การปวดท้องน้อยแบบเรื้อรัง การปวดท้องน้อยแบบเฉียบพลัน โดยการปวดท้องน้อยแบบเรื้อรังส่วนใหญ่จะเริ่มจากปวดแบบเป็น ๆ หาย ๆ กระทั่งปวดตลอดเวลา หรืออาจจะปวดหน่วง ๆ เป็นช่วง ๆ ไม่สม่ำเสมอ...
 5. babala

  วิธีป้องกันมะเร็งปากมดลูกด้วยการฉีดวัคซีน HPV

  มะเร็งปากมดลูกนั้นเกิดขึ้นมาจากการติดเชื้อฮิวแมนแพปพิลโลมา ไวรัสหรือเชื้อเอชพีวีกลุ่มความเสี่ยงสูง ได้แก่ สายพันธุ์ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 41, 42, 45, 52, 55, 58, 66 และ 68 ซึ่งสายพันธุ์ที่ดุร้ายที่สุดคือ 16 และ 18 เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกถึงร้อยละ 70-80...
 6. babala

  กิจกรรมที่พ่อ แม่ ควรทำเพื่อเพิ่มพัฒนาการของเด็กให้ดียิ่งขึ้น

  เด็กในช่วงปฐมวัยหรือช่วงขวบปีแรก ๆ จัดว่าเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาที่สำคัญที่สุด ซึ่งช่วงวัยนี้เด็กจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วทั้งทางสมอง การใช้ภาษา ทักษะทางสังคม ทางอารมณ์ และการเคลื่อนไหว เป็นช่วงวัยของการสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตและการเรียนรู้ต่อไปในชีวิต...
 7. babala

  สาเหตุที่ทำให้เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะและการป้องกันที่ดีที่สุด

  การที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในหัวใจหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องหัวใจ ทำให้การสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหลอดเลือดสมองอุดตันเพิ่มมากขึ้น...
 8. babala

  สาเหตุที่ทำให้เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะและการป้องกันที่ดีที่สุด

  การที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในหัวใจหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องหัวใจ ทำให้การสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหลอดเลือดสมองอุดตันเพิ่มมากขึ้น...
 9. babala

  ภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์ที่ควรดูแลและป้องกันให้ถูกจุด

  ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์โดยปกติมีความต้องการธาตุเหล็กตลอดการตั้งครรภ์ประมาณ 1,000 มิลลิกรัม ใช้ในการสร้างเม็ดเลือดของแม่ 500 มิลลิกรัม สูญเสียไปในระบบขับถ่ายตามปกติ 200 มิลลิกรัม และส่งไปให้ทารกและรกในครรภ์ 300 มิลลิกรัม เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปผู้หญิงตั้งครรภ์จึงมีความต้องการธาตุเหล็กในปริมาณ 6-7...
 10. babala

  การเตรียมตัวส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ก่อน และหลัง

  การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ เพื่อตรวจเยื่อบุลำไส้ใหญ่ โดยใช้กล้องขนาดเล็กที่พับงอได้ กล้องมีขนาดความยาวประมาณ 180 เซนติเมตร ใส่ผ่านทางทวารหนักเข้าไปในลำไส้ใหญ่ เพื่อตรวจหาความผิดปกติของเยื่อบุผนังลำไส้ด้านใน ตั้งแต่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายบริเวณทวารหนักไปจนถึงลำไส้ใหญ่ส่วนต้น...
 11. babala

  ปัญหาต่าง ๆ ที่สามารถแก้ไขได้ในการรักษาข้อเข่าเสื่อม

  ข้อเข่าเสื่อมปัญหาสุขภาพที่สามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่กระดูกอ่อนผิวข้อที่เป็นเหมือนเบาะรองรับน้ำหนักในข้อได้สูญเสียคุณสมบัติและเกิดการยุบตัวและมีความยืดหยุ่นน้อยลง ด้วยเหตุนี้ กระดูกข้อต่อจึงเกิดการเสียดสีกันขณะเคลื่อนไหวจนเกิดการสึกกร่อน ผิวข้อบางลง...
 12. babala

  อาหารที่ควรเลือกทานเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นต่อมลูกหมากโต

  ภาวะต่อมลูกหมากโตเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ชายวัยกลางคน หรืออายุ 40 ปี ขึ้นไปจากสถิติพบว่า ผู้ชายที่อายุ 40-60 ปี พบได้ 50% อายุมากกว่า 80 ปี พบได้ถึง 90% ภาวะต่อมลูกหมากโต เป็นปัญหาสุขภาพที่ก่อให้เกิดความรำคาญ หรือหงุดหงิดใจ จนถึงอาจเกิดความรุนแรงที่มีอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมาได้ เช่น...
 13. babala

  วิธีลดอาการปวดหลังที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

  อาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย และจะพบมากขึ้นในคนวัยทำงาน โดยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้อิริยาบถไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น ลักษณะงานก้ม ๆ เงย ๆ ยก นั่งหลังงอ เดินหลังโก่ง หรือยกของหนักในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งการปวดหลังนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ทรมานมาก ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีต่าง ๆ...
 14. babala

  การป้องกันภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์จากการขาดธาตุเหล็ก

  โรคเลือดจางมักเกิดจากการรับประทานอาหารไม่ถูกส่วน ไม่ทานอาหารที่มีคุณค่าเสริมสร้างร่างกาย นอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่น ๆ อีก เช่น เป็นโรคเรื้อรัง หรือมีพยาธิปากขอที่คอยดูดเลือดจากลำไส้ หรืออาจมีการเสียเลือดจากริดสีดวงทวาร เลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหาร รวมถึงโรคทางพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย เป็นต้น...
 15. babala

  อาการข้อเข่าเสื่อมที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

  ปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นภาวะที่ข้อเข่าเกิดการเสื่อมสภาพของผิวข้อและโครงสร้างต่าง ๆ ของข้อที่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดขณะเดิน มักพบในผู้สูงอายุ หรือคนที่ผ่านการใช้งานข้อเข่ามาเป็นเวลานานอย่างเช่น นักกีฬาหรือผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุที่เข่า ส่งผลให้เข่าข้างนั้นสูญเสียสภาพไปจากภาวะปกติ...
 16. babala

  อาการเบื้องต้นของโรคเนื้องอกมดลูกที่ผู้หญิงควรรู้

  ปัญหาสุขภาพภายในเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุก ๆ คน และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตนเองด้วยกันทั้งนั้น อย่างผู้หญิงก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเนื้องอกมดลูก โดยพบว่าผู้หญิงที่อยู่ในช่วงอายุ 30-50 ปี และมักจะแสดงอาการที่รบกวนในการใช้ชีวิตประจำวันของคุณ เช่น...
 17. babala

  วิธีป้องกันและรักษาโรคนิ่วทางเดินปัสสาวะ

  โรคนิ่วทางเดินปัสสาวะเป็นชื่อรวมของนิ่วที่เกิดในระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งจะแบ่งตามตำแหน่งที่อยู่ของนิ่ว ได้แก่ นิ่วในไต นิ่วในท่อไต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ และนิ่วในท่อปัสสาวะ เป็นต้น ซึ่งนิ่วมีลักษณะเป็นก้อนแข็งคล้ายก้อนกรวดเกิดจากการตกตะกอนหรือตกผลึกของหินปูน...
 18. babala

  วิธีการรักษาเนื้องอกมดลูกโดยการผ่าตัด

  เนื้องอกในมดลูกเกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์กล้ามเนื้อมดลูกที่ผิดปกติเกิดได้ทั้งด้านนอกผนังมดลูก อยู่ในเนื้อมดลูกหรืออยู่ในโพรงมดลูก เนื้องอกมี 2 ชนิด คือ ชนิดธรรมดาและชนิดที่เป็นมะเร็ง ซึ่งส่วนใหญ่เนื้องอกมดลูกจะเป็นชนิดธรรมดา ในการรักษาเนื้องอกมดลูก ทำได้โดยการผ่าตัด ซึ่งความยากขึ้นอยู่กับขนาด...
 19. babala

  4 วิธีในการรักษาข้อเข่าเสื่อม

  โรคข้อเข่าอักเสบเป็นผลมาจากข้อเข่าเสื่อมเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงวัย ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่กระดูกอ่อนผิวข้อที่เป็นเหมือนเบาะรองรับน้ำหนักในข้อได้สูญเสียคุณสมบัติและเกิดการยุบตัวและมีความยืดหยุ่นน้อยลง ด้วยเหตุนี้ กระดูกข้อต่อจึงเกิดการเสียดสีกันขณะเคลื่อนไหวจนเกิดการสึกกร่อน ผิวข้อบางลง...
 20. babala

  ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือโรคความจำเสื่อม

  โรคความจำเสื่อม หรือโรคสมองเสื่อมทั้งหมดนั้น เกิดขึ้นจากเซลล์ในสมองตายหรือไม่ทำงาน ทำให้สมองส่วนที่เหลือทำงานได้ไม่เต็มที่ และหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา จะเกิดภาวะสมองเสื่อมรุนแรงขึ้น จนในที่สุดผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้...
ด้านบน Bottom