tt

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ babala

 • babala
  babala ได้โพสต์กระทู้ใหม่.
  อาการหัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นช้า ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ...
  • man21092021.jpg
 • babala
  babala ได้โพสต์กระทู้ใหม่.
  ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ คือ การที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะตามธรรมชาติ โดยอาจเต้นเร็ว หรือช้าเกินไป...
  • health17092021.png
 • babala
  babala ได้โพสต์กระทู้ใหม่.
  การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) คือ การตรวจหาความผิดปกติของภายในลำไส้ใหญ่ โดยการใช้กล้องขนาดเล็กประมาณนิ้วมือ มีความยืดหยุ่นสูง...
  • docter10092021.jpg
 • babala
  babala ได้โพสต์กระทู้ใหม่.
  โรคข้อเข่าอักเสบเป็นผลมาจากข้อเข่าเสื่อมเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงวัย...
  • old09092021.jpg
 • babala
  babala ได้โพสต์กระทู้ใหม่.
  การปวดท้องน้อย เป็นอาการที่พบบ่อยในผู้หญิงทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ...
  • women30082021.jpg
 • babala
  babala ได้โพสต์กระทู้ใหม่.
  มะเร็งปากมดลูกนั้นเกิดขึ้นมาจากการติดเชื้อฮิวแมนแพปพิลโลมา ไวรัสหรือเชื้อเอชพีวีกลุ่มความเสี่ยงสูง ได้แก่ สายพันธุ์ 16, 18, 31, 33, 35...
  • veen27082021.jpg
 • babala
  babala ได้โพสต์กระทู้ใหม่.
  เด็กในช่วงปฐมวัยหรือช่วงขวบปีแรก ๆ จัดว่าเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาที่สำคัญที่สุด ซึ่งช่วงวัยนี้เด็กจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วทั้งทางสมอง...
  • people26082021.jpg
 • babala
  babala ได้โพสต์กระทู้ใหม่.
  การที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในหัวใจหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องหัวใจ ทำให้การสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ...
  • heart25082021.jpg
 • babala
  babala ได้โพสต์กระทู้ใหม่.
  การที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในหัวใจหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องหัวใจ ทำให้การสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ...
  • heart25082021.jpg
 • babala
  babala ได้โพสต์กระทู้ใหม่.
  ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์โดยปกติมีความต้องการธาตุเหล็กตลอดการตั้งครรภ์ประมาณ 1,000 มิลลิกรัม ใช้ในการสร้างเม็ดเลือดของแม่ 500 มิลลิกรัม...
  • adult23082021.jpg
 • babala
  babala ได้โพสต์กระทู้ใหม่.
  การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ เพื่อตรวจเยื่อบุลำไส้ใหญ่ โดยใช้กล้องขนาดเล็กที่พับงอได้ กล้องมีขนาดความยาวประมาณ 180 เซนติเมตร...
  • doctor20082021.jpg
 • babala
  babala ได้โพสต์กระทู้ใหม่.
  ข้อเข่าเสื่อมปัญหาสุขภาพที่สามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย...
  • bon19082021.jpg
 • babala
  babala ได้โพสต์กระทู้ใหม่.
  ภาวะต่อมลูกหมากโตเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ชายวัยกลางคน หรืออายุ 40 ปี ขึ้นไปจากสถิติพบว่า ผู้ชายที่อายุ 40-60 ปี พบได้ 50% อายุมากกว่า...
  • man18082021.jpg
 • babala
  babala ได้โพสต์กระทู้ใหม่.
  อาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย และจะพบมากขึ้นในคนวัยทำงาน โดยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้อิริยาบถไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น...
  • back17082021.jpg
 • babala
  babala ได้โพสต์กระทู้ใหม่.
  โรคเลือดจางมักเกิดจากการรับประทานอาหารไม่ถูกส่วน ไม่ทานอาหารที่มีคุณค่าเสริมสร้างร่างกาย นอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่น ๆ อีก เช่น...
  • pregnant16082021.jpg
ด้านบน Bottom