1. mkpo

  mkpo Junior Member

  ขายกิจการโรงพิมพ์ มีลูกค้าพร้อม ดำเนินการต่อได้ทันที โทร 0866547376

  หัวข้อกระทู้ ใน 'ประกาศขายสินค้า/ประชาสัมพันธ์' เริ่มโพสต์โดย mkpo, 7 เมษายน 2017.

  ขายกิจการโรงพิมพ์ ดำเนินการต่อได้ทันที
  สถานที่ : ซอยพงศ์สุวรรณ (โปลี) ย่านสิ่งพิมพ์กลางเมืองเชียงใหม่
  1 ล้านบาท
  โทร / Line : 0866547376

  มีลูกค้าพร้อมดำเนินการต่อได้ทันทีเช่น หน่วยงานราชการ, วัด, ธุรกิจ, โรงเรียน และลูกค้างานประจำรายปีเช่นสมุด,แฟ้ม,หนังสือ มหาวิทยาลัยคณะต่างๆ ปฏิทินล้านนาที่เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอง ฯลฯ

  สิ่งที่ท่านจะได้รับ

  1. สถานที่ ห้องแถวในซอยโปลี ย่านสิ่งพิมพ์ กลางเมืองเชียงใหม่ ชั้น 1 วางแท่นเครื่องพิมพ์ ชั้น 2 ออฟฟิซ ชั้น 3 เป็นที่พักได้ ค่าเช่า เดือนละ 10,000 บาท
  2. แท่นพิมพ์ Heidelberg ขนาดตัด 4 พิเศษ สามารถพิมพ์งานได้ถึงขนาด 42 x 59.4 ซม. (A2) หรือครั้งละ 4 หน้า A4 สภาพพร้อมใช้งาน
  3. คอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะพร้อมใช้งานในการทำสิ่งพิมพ์ 2 ชุด และ เครื่องพิมพ์ Inkjet
  4. ระบบทีวีวงจรปิดทุกจุดสำคัญ
  5. อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  6. พนักงานมีประสบการณ์ กราฟิก 2 คน / ช่างพิมพ์ 1 คน
  7. ลิขสิทธิ์ และ ไฟล์ต้นฉบับปฏิทินล้านนา ปี 2561-2563 ไม่จำกัดจำนวนพิมพ์
  8. ฐานข้อมูลลูกค้าเดิมทั้งหมด เพื่อดำเนินการต่อทันที
  9. เทรนการดำเนินการต่อ

  *** เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ได้ทันที ทั้งหมดนี้เพียง 1 ล้านบาท ***

  ติดต่อ คุณเอ๋
  โทร / Line : 0866547376 / asaengrit

  โรงพิมพ์,แท่นพิมพ์,ขายกิจการ,เจ้าของโรงพิมพ์

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 2. mkpo

  mkpo Junior Member

  ขายกิจการโรงพิมพ์ ดำเนินการต่อได้ทันที
  สถานที่ : ซอยพงศ์สุวรรณ (โปลี) ย่านสิ่งพิมพ์กลางเมืองเชียงใหม่
  *** เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ได้ทันที ทั้งหมดนี้เพียง 1 ล้านบาท ***
  ติดต่อ คุณเอ๋
  โทร / Line : 0866547376/ asaengrit
   
 3. mkpo

  mkpo Junior Member

  ขายกิจการโรงพิมพ์ ดำเนินการต่อได้ทันที
  สถานที่ : ซอยพงศ์สุวรรณ (โปลี) ย่านสิ่งพิมพ์กลางเมืองเชียงใหม่
  *** เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ได้ทันที ทั้งหมดนี้เพียง 1 ล้านบาท ***
  ติดต่อ คุณเอ๋
  โทร / Line : 0866547376/ asaengrit
   
 4. mkpo

  mkpo Junior Member

  ขายกิจการโรงพิมพ์ ดำเนินการต่อได้ทันที
  สถานที่ : ซอยพงศ์สุวรรณ (โปลี) ย่านสิ่งพิมพ์กลางเมืองเชียงใหม่
  *** เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ได้ทันที ทั้งหมดนี้เพียง 1 ล้านบาท ***
  ติดต่อ คุณเอ๋
  โทร / Line : 0866547376/ asaengrit
   
 5. mkpo

  mkpo Junior Member

  ขายกิจการโรงพิมพ์ ดำเนินการต่อได้ทันที
  สถานที่ : ซอยพงศ์สุวรรณ (โปลี) ย่านสิ่งพิมพ์กลางเมืองเชียงใหม่
  *** เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ได้ทันที ทั้งหมดนี้เพียง 1 ล้านบาท ***
  ติดต่อ คุณเอ๋
  โทร / Line : 0866547376/ asaengrit
   
 6. mkpo

  mkpo Junior Member

  ขายกิจการโรงพิมพ์ ดำเนินการต่อได้ทันที
  สถานที่ : ซอยพงศ์สุวรรณ (โปลี) ย่านสิ่งพิมพ์กลางเมืองเชียงใหม่
  *** เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ได้ทันที ทั้งหมดนี้เพียง 1 ล้านบาท ***
  ติดต่อ คุณเอ๋
  โทร / Line : 0866547376/ asaengrit
   
 7. mkpo

  mkpo Junior Member

  ขายกิจการโรงพิมพ์ ดำเนินการต่อได้ทันที
  สถานที่ : ซอยพงศ์สุวรรณ (โปลี) ย่านสิ่งพิมพ์กลางเมืองเชียงใหม่
  *** เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ได้ทันที ทั้งหมดนี้เพียง 1 ล้านบาท ***
  ติดต่อ คุณเอ๋
  โทร / Line : 0866547376/ asaengrit
   
 8. mkpo

  mkpo Junior Member

  ขายกิจการโรงพิมพ์ ดำเนินการต่อได้ทันที
  สถานที่ : ซอยพงศ์สุวรรณ (โปลี) ย่านสิ่งพิมพ์กลางเมืองเชียงใหม่
  *** เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ได้ทันที ทั้งหมดนี้เพียง 1 ล้านบาท ***
  ติดต่อ คุณเอ๋
  โทร / Line : 0866547376/ asaengrit
   
 9. mkpo

  mkpo Junior Member

  ขายกิจการโรงพิมพ์ ดำเนินการต่อได้ทันที
  สถานที่ : ซอยพงศ์สุวรรณ (โปลี) ย่านสิ่งพิมพ์กลางเมืองเชียงใหม่
  *** เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ได้ทันที ทั้งหมดนี้เพียง 1 ล้านบาท ***
  ติดต่อ คุณเอ๋
  โทร / Line : 0866547376/ asaengrit
   
 10. mkpo

  mkpo Junior Member

  ขายกิจการโรงพิมพ์ ดำเนินการต่อได้ทันที
  สถานที่ : ซอยพงศ์สุวรรณ (โปลี) ย่านสิ่งพิมพ์กลางเมืองเชียงใหม่
  *** เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ได้ทันที ทั้งหมดนี้เพียง 1 ล้านบาท ***
  ติดต่อ คุณเอ๋
  โทร / Line : 0866547376/ asaengrit
   
 11. mkpo

  mkpo Junior Member

  ขายกิจการโรงพิมพ์ ดำเนินการต่อได้ทันที
  สถานที่ : ซอยพงศ์สุวรรณ (โปลี) ย่านสิ่งพิมพ์กลางเมืองเชียงใหม่
  *** เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ได้ทันที ทั้งหมดนี้เพียง 1 ล้านบาท ***
  ติดต่อ คุณเอ๋
  โทร / Line : 0866547376/ asaengrit
   
 12. mkpo

  mkpo Junior Member

  ขายกิจการโรงพิมพ์ ดำเนินการต่อได้ทันที
  สถานที่ : ซอยพงศ์สุวรรณ (โปลี) ย่านสิ่งพิมพ์กลางเมืองเชียงใหม่
  *** เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ได้ทันที ทั้งหมดนี้เพียง 1 ล้านบาท ***
  ติดต่อ คุณเอ๋
  โทร / Line : 0866547376/ asaengrit
   
 13. mkpo

  mkpo Junior Member

  ขายกิจการโรงพิมพ์ ดำเนินการต่อได้ทันที
  สถานที่ : ซอยพงศ์สุวรรณ (โปลี) ย่านสิ่งพิมพ์กลางเมืองเชียงใหม่
  *** เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ได้ทันที ทั้งหมดนี้เพียง 1 ล้านบาท ***
  ติดต่อ คุณเอ๋
  โทร / Line : 0866547376/ asaengrit
   
 14. mkpo

  mkpo Junior Member

  ขายกิจการโรงพิมพ์ ดำเนินการต่อได้ทันที
  สถานที่ : ซอยพงศ์สุวรรณ (โปลี) ย่านสิ่งพิมพ์กลางเมืองเชียงใหม่
  *** เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ได้ทันที ทั้งหมดนี้เพียง 1 ล้านบาท ***
  ติดต่อ คุณเอ๋
  โทร / Line : 0866547376/ asaengrit
   
 15. mkpo

  mkpo Junior Member

  ขายกิจการโรงพิมพ์ ดำเนินการต่อได้ทันที
  สถานที่ : ซอยพงศ์สุวรรณ (โปลี) ย่านสิ่งพิมพ์กลางเมืองเชียงใหม่
  *** เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ได้ทันที ทั้งหมดนี้เพียง 1 ล้านบาท ***
  ติดต่อ คุณเอ๋
  โทร / Line : 0866547376/ asaengrit
   
 16. mkpo

  mkpo Junior Member

  ขายกิจการโรงพิมพ์ ดำเนินการต่อได้ทันที
  สถานที่ : ซอยพงศ์สุวรรณ (โปลี) ย่านสิ่งพิมพ์กลางเมืองเชียงใหม่
  *** เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ได้ทันที ทั้งหมดนี้เพียง 1 ล้านบาท ***
  ติดต่อ คุณเอ๋
  โทร / Line : 0866547376/ asaengrit
   
 17. mkpo

  mkpo Junior Member

  ขายกิจการโรงพิมพ์ ดำเนินการต่อได้ทันที
  สถานที่ : ซอยพงศ์สุวรรณ (โปลี) ย่านสิ่งพิมพ์กลางเมืองเชียงใหม่
  *** เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ได้ทันที ทั้งหมดนี้เพียง 1 ล้านบาท ***
  ติดต่อ คุณเอ๋
  โทร / Line : 0866547376/ asaengritv
   
 18. mkpo

  mkpo Junior Member

  ขายกิจการโรงพิมพ์ ดำเนินการต่อได้ทันที
  สถานที่ : ซอยพงศ์สุวรรณ (โปลี) ย่านสิ่งพิมพ์กลางเมืองเชียงใหม่
  *** เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ได้ทันที ทั้งหมดนี้เพียง 1 ล้านบาท ***
  ติดต่อ คุณเอ๋
  โทร / Line : 0866547376/ asaengritv
   
 19. mkpo

  mkpo Junior Member

  ขายกิจการโรงพิมพ์ ดำเนินการต่อได้ทันที
  สถานที่ : ซอยพงศ์สุวรรณ (โปลี) ย่านสิ่งพิมพ์กลางเมืองเชียงใหม่
  *** เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ได้ทันที ทั้งหมดนี้เพียง 1 ล้านบาท ***
  ติดต่อ คุณเอ๋
  โทร / Line : 0866547376/ asaengritv
   

แบ่งปันหน้านี้